Wprowadź dane do obliczeń

Powierzchnia domu

m2

Powierzchnia muru

m2

Grubość muru

cm

Lambda muru

W/(m*K)

Przenikalność

W/(m2*K)
EPS S 040 FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 042 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 042 FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 042 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 042 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 042 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS S 040 FASADA
EPS 042 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 042 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS S 040 FASADA
EPS 042 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS S 040 FASADA
EPS 042 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
Grubość
Objętość
Cena
339,00
314,00
379,00
369,00
469,00
399,00
379,00
709,00
Wartość