Wprowadź dane do obliczeń

Należy wpisać jaką powierzchnie ścian mamy do ocieplenia zmieniając domyślnie wpisaną. Następnie wpisać grubość muru. Domyślnie kalkulator wskazuje cegłę typu MAX o grubości 25cm z lambda 0,14 . Jeżeli mur jest grubszy lub ma inną wartość lambda to należy to zmienić. Wpisaliśmy też przenikalność jaką docelowo ma mieć nasza docieplona ściana. Zgodnie w Warunkami Technicznymi WT 2021 ściany zewnętrzne muszą mieć przenikalność U na poziomie 0,20. My domyślnie wpisaliśmy 0,15 a więc bardziej restrykcyjnie niż obecne przepisy dla nowych domów.

Powierzchnia muru

m2

Grubość muru

cm

Lambda muru

W/(m*K)

Przenikalność

W/(m2*K)
EPS 042 FASADA
EPS 042 FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS S 040 FASADA
EPS 042 FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 042 FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 042 FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 042 FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 042 FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 042 FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
EPS 042 FASADA
EPS S 040 FASADA
EPS 70 - 038 FASADA
EPS 70 - 040 FASADA
EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA
EPS 80 - 038 DACH/PODŁOGA/FASADA
EPS 040 DACH/PODŁOGA
EPS 200-034 PARKING-PODŁOGA
Grubość
Objętość
Cena
212,00
227,00
251,00
245,00
359,00
309,00
251,00
539,00
Wartość

Otrzymaliśmy grubość oraz ilość m3 styropianu danego rodzaju. Podana jest też aktualna cena oferowanego przez firmę Ascom styropianu i jego wartość. Obliczenia są dla 4 rodzajów. Więcej na: https://qualienergy.pl/jaka-grubosc-styropianu-w-zaleznosci-od-rodzaju/